Mathias var utplassert fra HiT fra aug til des 2011. Han bygde opp en prosjektportal i Sharepoint som prosjektsekretær med hovedprosjekt og 8 delprosjekter for System Center 2012. Dette gjorde Mathias som et eksempel til etterlevelse. Han var engasjert og jobbet selvstendig og tilførte prosjektet ny kunnskap, spesielt i de delprosjekter han var prosjektmedlem.

Jeg vil på det sterkeste anbefale Mathias til arbeidsgivere etter endt skolegang.

Linkedin